Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Prikkfritt tå Bråtastul i helga.

Monday, October 31st, 2011

Sigurd Bråtastul frå Heddal vann i helga “Bråtasprintløpet 2011″. Han sprang inn på ei vinnartid på 3.73.
av Jånulf Sprettskvetten

Prikkfri fekk trøbbel.
Saulendingen Gregor Prikkfri fekk trøbbel med stokken sin på innspurten då stokken heilt plutseleg vart burte i det han var bakom ei røys. Det må ha hendt noko heilt vilt baki røysa fe ikkje nok me at Gregor knakk stokken i to, men han halta og hadde eit saftig blåauge når han kom i mål. Han gjekk rett te sekreteriatet fe å søå noko som me ikkje vi gjenta her fe å skapa dårleg stemning. Gregor Prikkfri sprang allikavel inn på tida 4.01 som va ei personleg bestenotering og som låg an te å bli vinnartida. Men det var fyri Sigurd hadde tatt beina fatt.

Heilt sjuk vinnartid.
Sigurd Bråtastul klukka inn på 3.73, som i og for seg e småvilt i å med at det berre e 60 sekundar i eit heddalminutt. Men det visa seg at det vart noko trøbbel med klukka te sekretariatet rett fyri Sigurd sku springa. Kona te Sigurd (Bodil, red. anm) gjekk då å henta klukka ho hadde fengje a far sin som han hadde fengje i Nord-Trøndelag under krigen. Den visa seg å vørå svært verdifull og av høg affeksjonsverdi.

Gregor Prikkfri e langt fra fenøgd.

Sjølv om Gregor Prikkfri meinte tia måtte strykast i å med at tida ikkje helt mål, så var det ikkje mange som va einige. Ei tirade a ukvemsord og ytringar (som me ikkje vi gjentaka her) retta mot Bodil, Sigurd og ikkje minst klukka te far te Bodil, fekk Bodil te å bryta saman og gret høglytt og dramatisk. Sekretariatet tok detta sterkt inn på seg å valgte dife å sjå burt frå Gregors ytringar.

Prikkfri innviterar te kamp.
I lys a hendingane og medaljune (Elle pengane te vinnaren, ingenting te dei andre) innvitera Gregor Prikkfri te omkamp i Sauland neste månad. Sigurd Bråtastul måtte ha betenkningstid men etter å he konferera me Heddølens sportsjournalist (Jånulf Sprettskvetten, det e meg, jada, red.anm) så vart me einige om å ikkje dekka saka og Sigurd kjem te å delta.

Heddølen gratulerar!