Archive for the ‘Kultur’ Category

Vekas viktigaste sakar

Saturday, October 29th, 2011

Ei lang å strøkjen veke e snart unnagjort å me vi sjå på dei viktigaste hendingane denne veka.
av Jånulf Sprettskvetten.

Mondag:
Det va ei tøff start på uka fe Gudfrid Småli som upplevde at Stivibua ikkje lenger va Stivibu, men va gjort om te brukthandel. Gudfrid skriv i ei sms te Heddølen: “Eg va upprøyrd, febanna å lyst på sukker te kaffen. Når dei står å prekar om misjonærstillinga så bli det ikkje meir søtt fe mi skuld. Nokon ting må me fe lov te å halde fe kånn sjølv.” Heddølen he forsøka å få ei kommentar frå bruktmisjonærane, men det visa seg vanskelegare enn fyst tenkt.
Heddølen gratulerar.

Svanhild Vonbroten

Tysdag:
Svanhild Vonbroten va godt fenøgd me hjølpa ho fekk på Vaa Diesel Auto. Ho sku fylla på noko spyleveske men fekk full overhaling (og då snakkar me ikkje om bilen, Red. anm)

Onsdag:
Det va tekn te opprør på garden Grendestulen då trillingane Vinge satt i gang med eit lite eksperiment. Vinge-trillingane ynskjar å sjå om det e mogleg å parra ei hoppe med ein V8’er dei he ståands. Dei kreative eksentrikarane e alltid på utkikk etter nye moglegheitar fe å få fleire hestekreftar inn i den alldeles uttyna gamle A-forden dei brukar te å frakte klientar som he takka nei te ulike formar fe tebod, ut a bygda.
Trillingane seier følgjande i eit notat te Heddølen: “Me syns at skeptikarar kan ikke fengjast fort nok ut tå Heddal. Heddal e ei naivoptimistisk gladbygd som ikkje e tjent på nokon måte me Nei-menneskje. Om det vørå seg slik at me må då køyra i honner-å-hællvett langs Heddalsvegen så reknar me med at lensmann tykkjer det e topp!”.
Lensmann Torleiv Groven syns Vinge e ein sterk bidragar te å helde Heddal som ei blid og fenøgd bygd. “Utan Vinge-trillingane hadde Heddal sett ut som Gransherad.”
Heddølen gratulerar me vellykka eksperiment.

Torsdag:
Revyen Berre Jens startar øvingane te julas forestellingar denne veka. Revyartist Jørn Sorgen e godt fenøgd me materialet dei he skaffe seg. “Det e heilt vannvittig mykje moro ein kan ha det med alt som hendar på Rotodden. Ordførar-tull, Bok og blueshus som mest lignar ei grue i Heddal og ikkje minst været.”

Heddølen ynskjar elle involvera lukke te og gratulerar.

Revyartist - Jørn Sorgen


Fredag:
Kyrkjekaffen på fredag vart ei morosam affære då to saulendingar kom ramlans inn dynna og spurte om dei hadde te. Som me elle veit e Saulendingar ikkje dei flinkaste te å nytte seg tå Guds hus. Då dei på toppen av det heile kjem te kyrkja i anledning kyrkjekaffe, og spørr om te, e det klart det vart tumultar. Prost i Heddal, Ambros Thalleivson, tok mausern frå under kjortelen (som han he fengje spesiallaga tå ein kamp-prost frå den franske fremmedlegionen) å skaut i taket så kyrkjeklokkun klang langt utti natta. Saulendingane la på sprang og vart fulgt ut a Heddal kyrkjesogn tå 37 frivilluge “hjelparar”. Det ryktas at Saulendingane e lagt inn på langtidsopphold på Tuddal høgfjellshotel og spa fe restitusjon og gjenatreising då dei kom heim smått forskremt, utan skor og kaffetyste som få.

Heddølen ynskjar alle lukke te og gratulerar Saulendingane

Torfrid Prost kommenterar situasjonen i Iran

Thursday, October 27th, 2011
Stortenkjaren Torfrid Prost ser likheitstrekk myllom den anspennde situasjonen i Iran og ei felestreng.
av Torstein Krute

“Situasjonen i Iran e spend som ei felestreng”
, uttalar Prost te Teledølen då me spurde stortenkjaren og sportfiskaren om ein kommentar.
“Spend som ein oppslått paraply altså”, konne han suplementera.

“Det e prostedømet som driv gjøn me folket i Iran, akkurat som Ambros Prost, far min, gjorde me Heddølane på 90-talet då me fekk fargefjernsynet. Men han skjøna at Heddølane va klinkande klare på at dei ville sjå Hjallis gå 400 meter skøyter i 1993 i fleire a regnbogens fargar, så farge på fjernsynet blei det!”, bekreftar Torfrid.

“Men Hjallis havna jo på kjøret…”, fortsett stortenkjaren.

“Men hått meiner du om situasjonen i iran?”

“Eg trur det kan hende ordnar seg me ein gong folk sett seg ned me kaffikoppen og suttar litt på kamferdropset. Når ein suttar på kamferdropset, så e det som kjend vanleg at folk finn gode løysningar – sjå te dømes på Norsk Hydro. Sam Eyde signera storkontraktane me kamferdrops han sutta på te kaffin, ei garanti fe at storkontrakta forespeila ei god løysning. “

“Kan du kommentera litt klarare hått du trur om situasjonen i Iran?”

“Eg veit det som sikkert, at det ikkje e lett å spølå på berre ei felestreng – særs ei som ikkje e spennd. Så om ein berre he ei einaste felestreng, så e det i kvart fall viktig at ho e spennd om ein vi ha noko utbytte. Ellers kan ein jo berre bruke ei hyssing. Det va hesten te Tov Murukleiv hugsar eg – spennd altså. Ho va så spennd at ho ramla ut i fossen og daua. Det ekkje alltid bra å vørå spennd altså. “

“Du sett likhetsteikn myllom Iran og ei hest som he ramla ut i fossen?”

“Ja. Det kan du seie. Men, kan hende minnar det meir om Sam Eyde som suttar på kamferdropset.”

“Me takkar fe intervjuet.”

Saueslaktarrennet – 2011

Monday, October 24th, 2011

Tollulv og Peter Hardang

Det va antydning te panikk på Tolleiv Gard da Tollulv og Peder Hardang arrangera årets “Saueslakterennet” i lag med Heddal I.L.
Av Jarand Rui

Store jamvel små i Heddal samla seg denne helga på Tolleiv Gard i annledning Saueslakterennet 2011.
Det kan ikkje benektas at fleire a dei oppmøtte va meir en berre glad – i tradisjon tro kom Ola Hardang med traktor og tihenger fylt opp med dunkar fylt me “heimelågå krutt”.

Tradisjonar.
Det tradisjonsrike saueslakterennet starta i år, som åra fyre, oppe ve det store bjørketreet bak låven på Hardang gard. Det va i alt 11 lag som stod klare på startstreken då klokka næra seg 12:00. Prost Ambros Thalleivson retta så mausern mot ein tilfedlig sau og på minuttet 12:00, fyrde a eit skot. Og i tradisjon tro startar ikkje rennet fyre sauen e dau som bebuarane på eigedomen te Heddal stavkyrkje.
Reglane e som åra fyre – to personar per lag dreg ei sau i ei oppvaskbytte frå bjørketreet bak låven og dei 500 metrane ne te standplass, der Heddal skiskytarlag stenn klare me ei kasse dynamitt og ei hagle per lag. Kvart lag slepp så saua si ut på beitet fyre standplass, der den eine på laget tek kontroll yve hagla mens den andre tek ansvaret fe dynamitten. Og det e nå moro startar.

Dau sau.
Vinnaren a konkurransen e det laget som sitt att med ei dau sau. Men dettan ekkje rett fram. Personen på laget som he hagla, må ut på beitemarka fe å jage kvar si sau. Men jamvel som at det flyg 11 stykkje me hagle rondt på beitemarka, så stenn dei resterande på laga att på standplass med ei kasse med dynamitt kvar. Dei e såkalla “sabotørar”, og he som uppgåve å sprenge dei andre lagas sauar i fillebitar, slik at eins eige lag sit att med ei dau sau som ikkje e sprengd i fillebitar.

Kaste vann ikkje eigentleg.
Årets vinnarar va som vanleg Tovulv og Lars Kaste. Med hagla viste Tovulv Kaste kløkt då han me ei ny og god taktikk, valde å skote dei andre deltakarene fyre han konsentrera seg om sauen. På standplass hadde Lars Kaste allereie planta ei påtend dynamitt i kvar a kassene te dei andre “sabotørane”. Men med begrunning i ei spesialparagraf 3.2 frå 1833, valde dommerpanelet å skote eit par tilskuarar som ikkje va frå Heddal. Det visa seg at dei va frå Sauland. Og sida Tovulv og Lars Kaste enno ikkje hadde fått hass på sauen sin på dettan tidspunktet, erklæra dommerpanelet seg sjølv som vinnarar.

Manar te gjentagelse.
Dommarpanelet klappa, og tilskuarane jubla – fjorårets vinnarar a “Saueslakterennet” vann i år au. Det vart feira gjønom heile nåtta, og lensmann Torleiv Groven konne melde om at også denne helga vart lennsmanskontoret påtend. “Eg set pris på oppmerksomheita”, uttalar Groven te Heddølen måndag morgon.

 

“Ska ikkje måtte knipe at”

Tuesday, October 18th, 2011

Badegjestun ved Svingen ska ikkje måtte knipe at om dei må på do seier Asgeir Tovmyr.
Av kulturjournalist Gjermund Gamperoa

Toaletta kjem