Archive for the ‘Utanriks’ Category

Vekas viktigaste sakar

Saturday, October 29th, 2011

Ei lang å strøkjen veke e snart unnagjort å me vi sjå på dei viktigaste hendingane denne veka.
av Jånulf Sprettskvetten.

Mondag:
Det va ei tøff start på uka fe Gudfrid Småli som upplevde at Stivibua ikkje lenger va Stivibu, men va gjort om te brukthandel. Gudfrid skriv i ei sms te Heddølen: “Eg va upprøyrd, febanna å lyst på sukker te kaffen. Når dei står å prekar om misjonærstillinga så bli det ikkje meir søtt fe mi skuld. Nokon ting må me fe lov te å halde fe kånn sjølv.” Heddølen he forsøka å få ei kommentar frå bruktmisjonærane, men det visa seg vanskelegare enn fyst tenkt.
Heddølen gratulerar.

Svanhild Vonbroten

Tysdag:
Svanhild Vonbroten va godt fenøgd me hjølpa ho fekk på Vaa Diesel Auto. Ho sku fylla på noko spyleveske men fekk full overhaling (og då snakkar me ikkje om bilen, Red. anm)

Onsdag:
Det va tekn te opprør på garden Grendestulen då trillingane Vinge satt i gang med eit lite eksperiment. Vinge-trillingane ynskjar å sjå om det e mogleg å parra ei hoppe med ein V8’er dei he ståands. Dei kreative eksentrikarane e alltid på utkikk etter nye moglegheitar fe å få fleire hestekreftar inn i den alldeles uttyna gamle A-forden dei brukar te å frakte klientar som he takka nei te ulike formar fe tebod, ut a bygda.
Trillingane seier følgjande i eit notat te Heddølen: “Me syns at skeptikarar kan ikke fengjast fort nok ut tå Heddal. Heddal e ei naivoptimistisk gladbygd som ikkje e tjent på nokon måte me Nei-menneskje. Om det vørå seg slik at me må då køyra i honner-å-hællvett langs Heddalsvegen så reknar me med at lensmann tykkjer det e topp!”.
Lensmann Torleiv Groven syns Vinge e ein sterk bidragar te å helde Heddal som ei blid og fenøgd bygd. “Utan Vinge-trillingane hadde Heddal sett ut som Gransherad.”
Heddølen gratulerar me vellykka eksperiment.

Torsdag:
Revyen Berre Jens startar øvingane te julas forestellingar denne veka. Revyartist Jørn Sorgen e godt fenøgd me materialet dei he skaffe seg. “Det e heilt vannvittig mykje moro ein kan ha det med alt som hendar på Rotodden. Ordførar-tull, Bok og blueshus som mest lignar ei grue i Heddal og ikkje minst været.”

Heddølen ynskjar elle involvera lukke te og gratulerar.

Revyartist - Jørn Sorgen


Fredag:
Kyrkjekaffen på fredag vart ei morosam affære då to saulendingar kom ramlans inn dynna og spurte om dei hadde te. Som me elle veit e Saulendingar ikkje dei flinkaste te å nytte seg tå Guds hus. Då dei på toppen av det heile kjem te kyrkja i anledning kyrkjekaffe, og spørr om te, e det klart det vart tumultar. Prost i Heddal, Ambros Thalleivson, tok mausern frå under kjortelen (som han he fengje spesiallaga tå ein kamp-prost frå den franske fremmedlegionen) å skaut i taket så kyrkjeklokkun klang langt utti natta. Saulendingane la på sprang og vart fulgt ut a Heddal kyrkjesogn tå 37 frivilluge “hjelparar”. Det ryktas at Saulendingane e lagt inn på langtidsopphold på Tuddal høgfjellshotel og spa fe restitusjon og gjenatreising då dei kom heim smått forskremt, utan skor og kaffetyste som få.

Heddølen ynskjar alle lukke te og gratulerar Saulendingane

6 – 3 = 0 + Lien = Opprør

Thursday, October 27th, 2011

Telens hovedkvarter

Lokalavisa te Notodden (Telen, red.anm) gjeng høgst sannsynlig fra å vørå ei 6-dagars avis te 3-dagars notis.
av politisk kommentator Fredrik R. Prost

Betre avis, leveleg fe fluun.
Dei hevdar ved å gjera avisa mykje mindre og berre koma tre gonger i veka så vi det redusera antall ord som må skrivast. Ein slik reduksjon e gode fe redaksjonen. “Då kan me sutta på kamferdrops og spølå på Heddølens lottotall mykje meir enn før (oversatt te nynorsk, red)”, seier sportsjournalist Jenny Svik. “Me ser at Heddølen he gjort stor suksess me å satse knallhardt på verdsveven og me likar også slike verdsvev-sidur, kanskje meir enn å få sverte på fingra. Sjølv om det e enklare me ei papiravis når du må slå flugur.” 

Lien e febanna!
LO-leiar Alexander Lien e mildt sagt febanna og ynskjar å slå ring om Telen. Han oppmonar te demonstrasjonstog og sterkt oppmøte utafe Telens redaksjon i kveld. Lien burde vell strengt tatt sjekka klukka før han sende ut ei slik invitasjon, fe te Telen seier han: “Nå mobliserer jeg for fullt. Jeg har invitert politisk ledelse og kulturfolk i kommunen, og håper alle som bryr seg om at Telen skal bestå som en en seksdagers avis stiller foran Telen torsdag kveld”. Men dei som he vore borti Telen veit at dei gjeng heim klukka 3, då e det jo annonsering a lotto’n frå Heddølen.

Abbonentar fersvinn.
Fleire a telens abbonentar som Heddølen he vore i kontakt med seier dei vi seie up Telen om den ikkje kjem heile veka. “Eg likar Telen, men om den ikkje kjem ut kvar dag vil eg helle skriva ut Heddølen fe å slå flugur å bruka som liggjeunderlag når eg skrur på bilen. Telen he vore fin slik, tynn nok te at den ikkje isolerar noko særleg. Eg he nemleg dårlig føling i fua etter ei arbeidsuløkke på jernverket i si tid.”, seier Tommy, som ikkje ville ha etternavnet sitt på trykk.

Heddølen gratulerær.
Heddølen gratulerar elle involvera og ynskjer dei lukke te!

Takk.

Værsjågo.

Torfrid Prost kommenterar situasjonen i Iran

Thursday, October 27th, 2011
Stortenkjaren Torfrid Prost ser likheitstrekk myllom den anspennde situasjonen i Iran og ei felestreng.
av Torstein Krute

“Situasjonen i Iran e spend som ei felestreng”
, uttalar Prost te Teledølen då me spurde stortenkjaren og sportfiskaren om ein kommentar.
“Spend som ein oppslått paraply altså”, konne han suplementera.

“Det e prostedømet som driv gjøn me folket i Iran, akkurat som Ambros Prost, far min, gjorde me Heddølane på 90-talet då me fekk fargefjernsynet. Men han skjøna at Heddølane va klinkande klare på at dei ville sjå Hjallis gå 400 meter skøyter i 1993 i fleire a regnbogens fargar, så farge på fjernsynet blei det!”, bekreftar Torfrid.

“Men Hjallis havna jo på kjøret…”, fortsett stortenkjaren.

“Men hått meiner du om situasjonen i iran?”

“Eg trur det kan hende ordnar seg me ein gong folk sett seg ned me kaffikoppen og suttar litt på kamferdropset. Når ein suttar på kamferdropset, så e det som kjend vanleg at folk finn gode løysningar – sjå te dømes på Norsk Hydro. Sam Eyde signera storkontraktane me kamferdrops han sutta på te kaffin, ei garanti fe at storkontrakta forespeila ei god løysning. “

“Kan du kommentera litt klarare hått du trur om situasjonen i Iran?”

“Eg veit det som sikkert, at det ikkje e lett å spølå på berre ei felestreng – særs ei som ikkje e spennd. Så om ein berre he ei einaste felestreng, så e det i kvart fall viktig at ho e spennd om ein vi ha noko utbytte. Ellers kan ein jo berre bruke ei hyssing. Det va hesten te Tov Murukleiv hugsar eg – spennd altså. Ho va så spennd at ho ramla ut i fossen og daua. Det ekkje alltid bra å vørå spennd altså. “

“Du sett likhetsteikn myllom Iran og ei hest som he ramla ut i fossen?”

“Ja. Det kan du seie. Men, kan hende minnar det meir om Sam Eyde som suttar på kamferdropset.”

“Me takkar fe intervjuet.”

Budsjettflause på “Rotodden”

Sunday, August 21st, 2011
Notodden formannskap vedtok i hjår å kutte 2,6 mill frå Notodden-skulane frå fyste august i år.”Sjå te Heddal!”, seier ordførar i Heddal kommune, Asgeir Tovmyr.
av utanriksreportar Stein Grånbekken.

Det va eit litt ampert og uroleg fleirtal som pressa seg te å stemme fe 2,6 millionar reduksjon i Notodden-skulanes årsbudsjett. “Me ser at her må re kuttas litt”, konne Ødegård bekrefte i debatten i hjår.”Det ekkje sikkert me må kutte 9,9 lærarstillingar, fe 9,9 kan ikkje delas opp i heile enheitar”, kunne matematikklærar og rådgjevar innleid frå Gvarv stolt suplementera. “Muleg me kuttar 9 lærarstillingar i stan, så fær me hell kutte 0,9 millionar på vikarar, songhefte og kaffi”.

Nedprioritering a skule og eldreomsorg he vore ein fanesak fe fleirtalskoallisjonen i Notodden kommune, og nå fær dei endeleg gjennomslag fe det au.

“Me he jaggu stått på fe ei nedprioritering a skule og eldreomsorg i fleire år nå, og nå fekk me det jaggu som me ville”, forklarar Ødegård.

“Det he jo vore gruleg mykje kakespising på møta i Notodden kommune dei siste åra; det ekkje rart det måtte gå som det nå gjeng”, seier Hedddølens politiske kommentator. “Eg trur vel kanskje ein må se litt tebake i ti her. Notodden kommune he jo lenge vore sugen på eit landemerke som kan pryde byen, slik me he så mange a her i Heddal. Ja, det he vel vore ein misunning frå dag ein, i frå Notodden kommune si side. Dei he jo den såkalla Vannkanten da seru, som dei nå he påkoste fleir titals millionar fe å få fin. Ein kan vel trygt seie at Vannkanten-prosjektet ikkje akkurat enna på ein innertiar. Utan å gå i detaljane, så stenn det klart fe kånn Heddølar at økonomiproblemane i Notodden kommune e ei indirekte årsak a feilinvesteringar å mangel av klare og presise planar. Slik e det heldigvis ikkje her i Heddal. Urutinert esså.”, svårår kommunearkitet Jonas Bjelke te Heddølen på telefon i dag.

Notodden kommune he som vane å gå på budsjettsmellar. På eit tidspunkt tok økonomirådgjevar Torodd Rolvsen i Heddal kommune kontakt me Notodden kommune fe å få ei klargjering i om det kan hende va mangelen på realskule-kompetanse i kommunen som va problemet.

“Det e ikkje rart at Notodden kommune ikkje klarar å rekne budsjetta rækti når dei fader ikkje he lærarar te å lære upp dei framtidige ordførarane i enkel addisjon og substraksjon!”, svårå Rolvsen skarpt då me ringd’n i hjår fe å få ein kommentar.

“Sjå te Heddal!”, va rådet te Notodde kommune frå ordføraren i Heddal, då me møtt’n på Strupa massasjebad i dag. “Du kan søyå re slik – ja, eg e ordførar i Heddal. Men som elle andre Heddølar, så må eg få tåkå meg eit glas vin og eit bøble-bad i arbeidstida. Men det e fe de at me he styr på kommunen kånns, og ikkje treng å  kutte budsjett – de he me meir enn nok a her!”, va avsluttande kommentar frå  ordførar i Heddal, Asgeir Tovmyr.