Bom te besvær

“Neida” seier Jørulf Sykkulvlia.
av sportskommentator Jånulv Sprettskvetten

Han refererar te bommen ve stavkyrkja i Heddal. Ungar å vaksne e redd fe at det snart vi hende ei uløkke.
“Det plogar å væra slik at om me syklar fleire ihop, te elle frå skulen, så pratar me litt å slikt. Då hender det vel at me sjår kånn te sia fe å prate me innan – å plutseleg så gløymer me at bommen stend der” (øversatt te nynorsk Red.anm), seier Jon A. Ryen, elev ve Rygi skule

“Høtte fe stut ere som ikkje he augo på vegen når ein syklar?” seier elitesyklist Jørulf Sykkulvlia.

“Om en ikkje fylgjer me på vegen så ere ikkje gått å seie høtt som kan hende.”

Sykkulvlia he berre goe erfaringar me bommen, å meinar at de ville væra trist om eit slikt kulturminne blei fjerna.

Jørulf Sykkulvlia tek teten når utøvaren frå Bø, stupar yvi bommen.

“Heddal å omegn rundt, 1973, hugsar du det?” Spør Jørulf.

“Målpasseringa va inn porten te stavkyrkja. Hadde det ikkje vore fe bommen hadde Bøhæringen Asbjørn Hjukse vunne heile løpet. Eg va heilt tømd 200 meter fyri spurten. Men eg hugsa at bommen sto der. Difor pressa eg meg upp på sia te’n att, fekk heldigvis lagt meg te rette å berre venta på at bommen sku kome.”

Ja me hugsar elle håssen det gjekk. Jørulf Sykkulven vann løpet 2 minutt føre Gvarvianærn Sjor Punga. Asbjørn Hjukse havna på tredde plass då han fekk børåhjølp dei siste 100 metra a fire Bøheringær som sto å såg på.

Me ynskjer Jørulf Sykkulvlia lukke te i “Heddal å omegn rundt 2012″.


Inga meiningar e ytra.

Legg at ei ytring