Saueslaktarrennet – 2011

Tollulv og Peter Hardang

Det va antydning te panikk på Tolleiv Gard da Tollulv og Peder Hardang arrangera årets “Saueslakterennet” i lag med Heddal I.L.
Av Jarand Rui

Store jamvel små i Heddal samla seg denne helga på Tolleiv Gard i annledning Saueslakterennet 2011.
Det kan ikkje benektas at fleire a dei oppmøtte va meir en berre glad – i tradisjon tro kom Ola Hardang med traktor og tihenger fylt opp med dunkar fylt me “heimelågå krutt”.

Tradisjonar.
Det tradisjonsrike saueslakterennet starta i år, som åra fyre, oppe ve det store bjørketreet bak låven på Hardang gard. Det va i alt 11 lag som stod klare på startstreken då klokka næra seg 12:00. Prost Ambros Thalleivson retta så mausern mot ein tilfedlig sau og på minuttet 12:00, fyrde a eit skot. Og i tradisjon tro startar ikkje rennet fyre sauen e dau som bebuarane på eigedomen te Heddal stavkyrkje.
Reglane e som åra fyre – to personar per lag dreg ei sau i ei oppvaskbytte frå bjørketreet bak låven og dei 500 metrane ne te standplass, der Heddal skiskytarlag stenn klare me ei kasse dynamitt og ei hagle per lag. Kvart lag slepp så saua si ut på beitet fyre standplass, der den eine på laget tek kontroll yve hagla mens den andre tek ansvaret fe dynamitten. Og det e nå moro startar.

Dau sau.
Vinnaren a konkurransen e det laget som sitt att med ei dau sau. Men dettan ekkje rett fram. Personen på laget som he hagla, må ut på beitemarka fe å jage kvar si sau. Men jamvel som at det flyg 11 stykkje me hagle rondt på beitemarka, så stenn dei resterande på laga att på standplass med ei kasse med dynamitt kvar. Dei e såkalla “sabotørar”, og he som uppgåve å sprenge dei andre lagas sauar i fillebitar, slik at eins eige lag sit att med ei dau sau som ikkje e sprengd i fillebitar.

Kaste vann ikkje eigentleg.
Årets vinnarar va som vanleg Tovulv og Lars Kaste. Med hagla viste Tovulv Kaste kløkt då han me ei ny og god taktikk, valde å skote dei andre deltakarene fyre han konsentrera seg om sauen. På standplass hadde Lars Kaste allereie planta ei påtend dynamitt i kvar a kassene te dei andre “sabotørane”. Men med begrunning i ei spesialparagraf 3.2 frå 1833, valde dommerpanelet å skote eit par tilskuarar som ikkje va frå Heddal. Det visa seg at dei va frå Sauland. Og sida Tovulv og Lars Kaste enno ikkje hadde fått hass på sauen sin på dettan tidspunktet, erklæra dommerpanelet seg sjølv som vinnarar.

Manar te gjentagelse.
Dommarpanelet klappa, og tilskuarane jubla – fjorårets vinnarar a “Saueslakterennet” vann i år au. Det vart feira gjønom heile nåtta, og lensmann Torleiv Groven konne melde om at også denne helga vart lennsmanskontoret påtend. “Eg set pris på oppmerksomheita”, uttalar Groven te Heddølen måndag morgon.

 


Inga meiningar e ytra.

Legg at ei ytring